Diller

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE!

       YENİ BİR EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINA (2020-2021) BAŞLARKEN,

       Sevgili Öğrenciler,

    Günümüzde sağlık alanında bilginin hızla artışı, tanı ve tedavideki gelişmeler, toplum beklentilerinde değişim ve teknolojik gelişmeler gibi değişiklikler tıp eğitimine de yansımıştır. Bu nedenlerle, analitik ve eleştirel düşünme becerilerine sahip, kendisini sürekli yenileyip geliştiren, tıp bilimi ve ilgili alanlarda teknolojiyi iyi kullanan, etkin iletişim becerilerine sahip hekimlere ihtiyaç vardır. Tıp eğitiminin amacı, toplumun sağlık düzeyini yükseltmek için hizmet vereceği toplumu tanıyan ve öncelikli sağlık sorunlarını bilen koruyucu, tedavi edici ve rehabilitasyon hizmeti sunmayı amaçlayan hekimler yetiştirmektir. Bilgi yanında mesleksel beceri ve sosyal değerlerin de kazandırılması, davranış bilimleri ve etik konulara yer verilmesi ile mezunlar eğitimin hastaneler dışında toplum içinde ve yerel sağlık birimlerinde de gerçekleştirilmesi gerektiği bilincinde olmalıdır.

    Fakültemizde Ulusal Çekirdek Eğitim Programı (UÇEP) ve Bologna sürecine uygun olarak multidisipliner bir yaklaşımla temel yetkinliklere dayalı, öğrenci merkezli, problem çözmeye odaklı ve organ sistemlerine göre yatay ve dikey entegrasyonun olduğu sistematik bir eğitim programı verilmektedir. Bu eğitim programı, UÇEP-2020’nin yayınlanması ile gözden geçirilerek güncellenmiştir.

    Dünyada yaşamı etkisi altına alan COVID 19 salgını, tüm insanların sağlığını tehdit ederek yüz yüze iletişim ve etkileşimde kesintiye yol açmıştır. Tıp eğitimi kuramsal bilgi aktarımı yanında uygulamalı laboratuvar ve klinikte eğitimle bütünleşen bir eğitim sürecidir. Salgın sürecinde tıp fakültelerinde mezuniyet öncesi eğitimde kuramsal derslerin dijital ortamda gerçekleştirilmesi gereği doğmuştur. Yükseköğretim Kurulu 2020-2021 eğitim-öğretim yılı için “Küresel Salgında Yeni Normalleşme Süreci” adı altında bir kılavuz yayımlamıştır. Covid-19 pandemisi sürecinde uygulanacak eğitimin programı ve yöntemi fakültemizin web sitesinde yayınlanmıştır. Pandeminin seyrine göre Yüksek Öğretim Kurumu ve üniversitemizin yetkili kurullarınca değişiklikler olabileceği için tıp fakültemizin ve üniversitemizin web sitesinin sürekli takip edilmesi yüksek öneme sahiptir. 

     Bu sıkıntılı sürecin bir an önce bitmesi, bir araya gelerek kaldığımız yerden yüz yüze eğitim öğretimimize devam etmek dileğiyle 2020-2021 Eğitim-Öğretim yılının tüm öğrencilerimize hayırlı olmasını diliyorum, 

       Sevgilerimle,

 

Mehmet YALNIZ
Dekan

 

Türkçe