Diller

Klinik Pratik Uygulama Eğitimi Toplantısı Yapıldı.

      Covid-19 küresel salgını nedeniyle 05.10.2020 tarihinde eğitim-öğretime başlayacak  olan fakültemiz dönem IV ve V öğrencileri için üniversitemiz senatosunca alınan karar gereği hibrit eğitim-öğretim modelinin uygulanması kararlaştırılmıştır.

      Anabilim dallarımızca standart bir pratik eğitim modeli uygulanması için alınan bazı kararları paylaşmak, bu konuda görüş ve önerileri almak üzere 25.09.2020 tarihinde hastanemiz 10. kat konferans salonunda bilgilendirme toplantısı yapıldı.

      Toplantıya, Başkoordinatör, Başkoordinatör Yardımcısı, Koordinatörler, Koordinatör Yardımcıları ve Anabilim Dalı başkanları katıldı.