Diller

Ataması Yapılan ve Unvanda Yükselen Öğretim Üyeleri

Profesörlüğe Yükselen Öğretim Üyeleri :

Prof. Dr. Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa AYDIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
                (Neonatoloji)

Prof. Dr. Oktay BELHAN Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ahmet Kürşad POYRAZ Radyoloji Anabilim Dalı 
                (Radyasyon Onkolojisi) (Çocuk Radyoloji) 

Prof. Dr. Hakan ARTAŞ Radyoloji Anabilim Dalı (Girişimsel Radyoloji)

Prof. Dr. Cüneyt KIRKIL Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ulvi DEMİREL İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Gastroenteroloji)

Prof. Dr. Fatih FIRDOLAŞ Üroloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Necip PİRİNÇCİ Üroloji Anabilim Dalı

 

Doçentliğe Yükselen Öğretim Üyeleri : 

Doç. Dr. Mehmet İhsan OKUR Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
                Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gürkan AKGÖL Fiziksel Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Asude AKSOY İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji)

Doç. Dr. Mustafa YILMAZ Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Metin ATEŞÇELİK Acil Tıp Anabilim Dalı

Doç. Dr. Abdulvahap AKYİĞİT Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları

Doç. Dr. Emrah AYTAÇ Nöroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Nevzat GÖZEL İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Bekir AKGÜN Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Serdar ALTUN Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
                Anabilim Dalı

Doç. Dr. Tuncay KULOĞLU Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mustafa ULAŞ Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Betül DEMİR Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı

Doç. Dr. Gökhan ARTAŞ Tıbbi Patoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇELİK KAVAK Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Doç. Dr. Mehmet SARAÇ Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

 

2018 Yılında Öğretim Üyeliğine Atananlar :

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet BOZDAĞ Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Murat BAYKARA Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Fazıl AKKOÇ Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Burkay YAKAR Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ALKAN Fiziksel Tıp Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Şükrü DEMİR Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Erhan ÖNALAN İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Nilgün YILDIRIM İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Onkoloji)

Dr. Öğretim Üyesi Mürşit DİNCER Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Esma İNAN YÜKSEL Deri ve Zührevi Hastalıkları
                                   Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Mutlu KULUÖZTÜRK Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Ömer EKİNCİ İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji)

Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman AKGÜN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
                                   Anabilim Dalı (Metabolizma)

Dr. Öğretim Üyesi Orkun EROĞLU Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları
                                   Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Uğur DEVECİ Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
                                   (Gastroenteroloji)

Dr. Öğretim Üyesi Mesut YUR Genel Cerrahi Anabilim Dalı
                                   (Cerrahi Onkoloji)

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet DENİZ Anesteziyoloji ve Reanimasyon
                                   Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Sevgen TANIR BAŞARANOĞLU Çocuk Sağlığı ve
                                    Hastalıkları Anabilim Dalı (Enfeksiyon)

Dr. Öğretim Üyesi Kübra KILIÇ Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı

 
 

Öğretim Görevlisi Dr. Ahmet KARATAŞ İç Hastalıkları Anabilim Dalı
                                          (Romatoloji)

Öğretim Görevlisi Dr. Hamiyet HEKİMCİ ÖZDEMİR Çocuk Sağlığı ve
                                          Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi Dr. Hakan YILDIRIM Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Öğretim Görevlisi Dr. Erhan Cahit ÖZCAN Plastik Rekonstrüktif ve Estetik
                                          Cerrahi Anabilim Dalı

 

Türkçe