Diller

İş Akış Şemaları

 

          Personel Birimi

          Mali İşler - Satınalma Birimi

          Öğrenci İşleri Birimi

          Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi

          Hukuk İşleri

          Bölüm Başkanları

          Dekanlık Özel Kalem

          Evrak Kayıt – Yazı İşleri Birimi

          Fırat Tıp Dergisi

          Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi

          İç Hizmetler Şefliği

          Teknik Hizmetler Birimi

          Sivil Savunma Birimi

 

 

 

Türkçe