Diller

F.Ü. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı 2018 Yılı Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Beyin Cerrahları Bilimsel Teşvik Ödülünü Kazandı.

     20-24 Nisan’da Antalya’da düzenlenen 32. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresinde Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Dr. Öğretim Üyesi Sait ÖZTÜRK yaptığı bilimsel çalışma ile 2018 Yılı Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp Genç Beyin Cerrahları Bilimsel Teşvik Ödülünü kazandı. Ödül kongrenin açılış günü Dr. Öğretim Üyesi Sait ÖZTÜRK’e bizzat Prof. Dr. Hamit Ziya Gökalp tarafından takdim edildi.