Diller

F.Ü. Tıp Fak. Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Türk Nöroşirurji Derneği Yeterlilik Kurulu Tarafından Akredite Edildi.

     Antalya’da düzenlenen 32. Ulusal Türk Nöroşirurji Kongresinde Fırat Üniversitesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı öğretim üyelerine 5 yıl geçerli olan Türk Nöroşirurji Derneği Klinik Yeterlilik Akreditasyon belgesi yapılan törende dernek başkanı Sayın Prof. Dr. Şükrü Çağlar tarafından teslim edildi.

     Konu hakkında bilgi veren Fırat Üni. Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Fatih Serhat EROL “Beyin cerrahi kliniğimiz 25 yıllık geçmişi olan, köklü ve teknolojik yenilikleri yakından takip eden bir kliniktir. Son yıllarda yapılan teknolojik altyapı yatırımları ve modern tıbbi cihazlar sayesinde bölgemizin en gelişmiş ve en tecrübeli Beyin Cerrahi bölümüyüz. Sunulan bu akreditasyon belgesi ile kliniğimizde eğitim alan araştırma görevlilerinin (asistan) çok yüksek düzeyde ve kalitede eğitim aldıklarını belgelemektedir. Ülkemizde asistan eğitimi veren üniversite beyin cerrahisi klinikleri içerisinde bu akreditasyon belgesini almayı hak kazanan 4. klinik olmanın haklı mutluluğunu yaşıyoruz.” dedi.