Diller

Ataması Yapılan ve Unvanda Yükselen Öğretim Üyeleri

Profesörlüğe Yükselen Öğretim Üyeleri :

Prof. Dr. Ayşe Ferdane OĞUZÖNCÜL Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof. Dr. Mustafa AYDIN Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı
                 (Neonatoloji)

 

Doçentliğe Yükselen Öğretim Üyeleri : 

Doç. Dr. Mehmet İhsan OKUR Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi
                Anabilim Dalı

 

2018 Yılında Öğretim Üyeliğine Atananlar :

Dr. Öğretim Üyesi Ahmet BOZDAĞ Genel Cerrahi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Murat BAYKARA Radyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Ramazan Fazıl AKKOÇ Anatomi Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Burkay YAKAR Aile Hekimliği Anabilim Dalı

Dr. Öğretim Üyesi Gökhan ALKAN Fiziksel Tıp Anabilim Dalı

 

 

Uzman Dr. Mustafa MERTER İç Hastalıkları Anabilim Dalı (Hematoloji)

Türkçe