Diller

Koordinatörler Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KAZEZ                               : Dekan 

Prof. Dr. Fatih Serhat EROL                       : M.Ö. Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd. 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                          : Başkoordinatör 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan SERHATLIOĞLU       : Başkoordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE               : Ölçme Değerl. ve Eğiticilerin Eğt.Kom. Bşk. (ÖDEEK)

Prof. Dr. Hüseyin ÇELİKER                         : Mesleki Beceri Eğitimi Komisyonu Bşk. (MBE)

Prof. Dr. Engin ŞAHNA                                : Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Bşk. (BAEK) 

Prof. Dr. N. Fulya İLHAN                             : İletişim Becerileri Komisyonu Bşk. (İBK)

Doç. Dr. Ahmet ERENSOY                        : Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Koord. (TEÖD)

Doç. Dr. Ebru ÖNALAN                               : Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü (MDL)

Prof. Dr. Nevin İLHAN                                 : Probleme Dayalı Öğrenim Kom. Bşk. (PDÖ)

Doç. Dr. Ahmet ERENSOY                          : Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. (TEAB)

Prof. Dr. M. Ferit GÜRSU                            : Dönem I Koordinatörü 

Prof. Dr. Dilara KAMAN                              : Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Burkay YAKAR                   Dönem I Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT                         : Dönem II Koordinatörü 

Doç. Dr. Mustafa ULAŞ                               : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan SERHATLIOĞLU      : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                          : Dönem III Koordinatörü 

Doç. Dr. Gökhan ARTAŞ                             : Dönem III Koordinatör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Elif ONAT                             : Dönem III Koordinatör Yardımcısı  

Prof. Dr. Mustafa AYDIN                             : Dönem IV Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Melike BAŞPINAR              : Dönem IV Koordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. İsmail DEMİREL                             : Dönem V Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TÜRKOĞLU  : Dönem V Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Fulya İLHAN                             : Dönem VI Koordinatörü 

Doç. Dr. Tansel Ansal BALCI                      Dönem VI Koordinatör Yardımcısı

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                           : Sürekli Tıp Eğitimi Başkanı

Mehmet ALPASLAN                                     Fakülte Öğrenci Temsilcisi

Türkçe