Diller

Koordinatörler Kurulu

 

Prof. Dr. Mehmet YALNIZ

Prof. Dr. Necip PİRİNÇCİ

Prof. Dr. Mehmet Ferit GÜRSU

Doç. Dr. İhsan SERHATLIOĞLU

Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE

Prof. Dr. Edibe PİRİNÇCİ

Prof. Dr. Engin ŞAHNA

Prof. Dr. Nafiye Fulya İLHAN

Dr. Öğr. Üyesi Türkkan Ö. KAYGUSUZ

Prof. Dr. Ebru ÖNALAN

Dr. Öğr. Üyesi Türkkan Ö. KAYGUSUZ

Dr. Öğr. Üyesi Türkkan Ö. KAYGUSUZ

Prof. Dr. Mehmet Ferit GÜRSU

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur KAYA

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa HAYIRLIDAĞ

Doç. Dr. Emine KAÇAR

Dr. Öğr. Üyesi Elif ONAT

Dr. Öğr. Üyesi Burkay YAKAR

Prof. Dr. Nafiye Fulya İLHAN

Dr. Öğr. Üyesi İrem BULUT

Dr. Öğr. Üyesi Erhan ÖNALAN

Prof. Dr. Mustafa AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Melike ASLAN

Doç. Dr. İsmail DEMİREL

Doç. Dr. Abdurrahim TÜRKOĞLU

Doç. Dr. Tansel Ansal BALCI

Doç. Dr. Aslıhan KARA

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ

Mehmet ALPASLAN

Dekan

M.Ö. Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd.

Başkoordinatör

Başkoordinatör Yardımcısı

Ölçme Değerl. ve Eğiticilerin Eğt.Kom. Bşk. (ÖDEEK)

Mesleki Beceri Eğitimi Komisyonu Bşk. (MBE)

Bilimsel Araştırma Eğitimi Komisyonu Bşk. (BAEK)

İletişim Becerileri Komisyonu Bşk. (İBK)

Tıp Eğitimi Öz Değerlendirme Kurulu Koord. (TEÖD)

Multidisiplin Laboratuvarı Koordinatörü (MDL)

Probleme Dayalı Öğrenim Kom. Bşk. (PDÖ)

Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Bşk. (TEAB)

Dönem I Koordinatörü

Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Dönem I Koordinatör Yardımcısı

Dönem II Koordinatörü

Dönem II Koordinatör Yardımcısı

Dönem II Koordinatör Yardımcısı

Dönem III Koordinatörü

Dönem III Koordinatör Yardımcısı

Dönem III Koordinatör Yardımcısı

Dönem IV Koordinatörü

Dönem IV Koordinatör Yardımcısı

Dönem V Koordinatörü

Dönem V Koordinatör Yardımcısı

Dönem VI Koordinatörü

Dönem VI Koordinatör Yardımcısı

Sürekli Tıp Eğitimi Başkanı

Fakülte Öğrenci Temsilcisi

 

Türkçe