Diller

Koordinatörler Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KAZEZ                               : Dekan 

Prof. Dr. Oktay BURMA                              : M.Ö. Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd. 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                          : Başkoordinatör 

Doç. Dr. Mustafa GİRGİN                           : Başkoordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. Ahmet Kürşad POYRAZ              : Başkoordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. M. Ferit GÜRSU                            : Dönem I Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Gürkan GÜROK : Dönem I Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mete ÖZCAN                                 : Dönem II Koordinatörü 

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT                         : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi İhsan SERHATLIOĞLU      : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                          : Dönem III Koordinatörü

Prof. Dr. A. Ferda DAĞLI                             : Dönem III Koordinatör Yardımcısı 

Dr. Öğr. Üyesi Elif ONAT                             : Dönem III Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mustafa AYDIN                             : Dönem IV Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Melike BAŞPINAR              : Dönem IV Koordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. İsmail DEMİREL                             : Dönem V Koordinatörü 

Dr. Öğr. Üyesi Abdurrahim TÜRKOĞLU  : Dönem V Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Fulya İLHAN                             : Dönem VI Koordinatörü 

Doç. Dr. Tansel Ansal BALCI                       Dönem VI Koordinatör Yardımcısı 

Türkçe