Diller

Koordinatörler Kurulu

Prof. Dr. Ahmet KAZEZ                              : Dekan 

Prof. Dr. Oktay BURMA                             : M.Ö. Eğitimden Sorumlu Dekan Yrd. 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                         : Başkoordinatör 

Doç. Dr. Mustafa GİRGİN                          : Başkoordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. Ahmet Kürşad POYRAZ             : Başkoordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. M. Ferit GÜRSU                           : Dönem I Koordinatörü 

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Gürkan GÜROK  : Dönem I Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. Mete ÖZCAN                                : Dönem II Koordinatörü 

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT                        : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. İhsan SERHATLIOĞLU        : Dönem II Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ                         : Dönem III Koordinatörü

Prof. Dr. A. Ferda DAĞLI                            : Dönem III Koordinatör Yardımcısı 

Yrd. Doç. Dr. Elif ONAT                              : Dönem III Koordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. Mustafa AYDIN                            : Dönem IV Koordinatörü 

Yrd. Doç. Dr. Melike BAŞPINAR               : Dönem IV Koordinatör Yardımcısı 

Doç. Dr. İsmail DEMİREL                            : Dönem V Koordinatörü 

Yrd. Doç. Dr. Abdurrahim TÜRKOĞLU   : Dönem V Koordinatör Yardımcısı 

Prof. Dr. N. Fulya İLHAN                            : Dönem VI Koordinatörü 

Doç. Dr. Tansel Ansal BALCI                      Dönem VI Koordinatör Yardımcısı 

Türkçe