Diller

Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Programı Dersler ve AKTS/ECTS Kredileri)

 

Fırat Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

(Tıp Programı Dersler ve AKTS Kredileri) 

 Anatomi Anabilim Dalı

 Biyofizik Anabilim Dalı

 Biyoistatistik Anablim Dalı

 Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 Fizyoloji Anabilim Dalı

 Halk Sağlığı Anabilim Dalı

 Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

 İmmünoloji Anabilim Dalı

 Kulak Burun ve Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

 Nöroendokrinoloji Bilim Dalı

 Parazitoloji Anabilim Dalı

 Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı

 Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

 Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı

 Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

 

FIRAT UNIVERSITY INSTITUE OF HEALTH SCIENCES

(MEDICINE PROGRAMME ECTS CREDITS)

 Department of Anatomy

 Department of Biophysics

 Department of Biostatistics

 Department of Clinic Bacteriology ve Infection illness

 Department of Physıology

 Department of Public Health Care

 Department of Hıstology and Embryology

 Department of Immunology

 Department of Ear, Nose, Throat

 Division of Neoroendocrinology

 Department of Parasıtology

 Department of Biochemistry

 Department of Medical Biology

 Department of Pharmacology

 Department of Microbiology and Clinic Microbiology

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Türkçe