Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi)

 

 

ADI SOYADI  : Abdulkadir ERTÜRK

UNVANI         : Memur

GÖREV YERİ : Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi

DAHİLİ TEL   : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

 

 

 

Türkçe