Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları Mali İşler (Muhasebe-Tahakkuk)

 

 

ADI SOYADI  : Mustafa SOYSAL

UNVANI         : Tekniker

GÖREV YERİ : Mali İşler (Muhasebe-Tahakkuk)

DAHİLİ TEL   : 4617

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI  : İbrahim ÖNAL

UNVANI         : Bilgisayar İşletmeni

GÖREV YERİ : Mali İşler (Muhasebe-Tahakkuk)

DAHİLİ TEL   : 4670

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI  : Hakan ÇELİK

UNVANI         : Memur

GÖREV YERİ : Mali İşler (Muhasebe-Tahakkuk)

DAHİLİ TEL   : 4670

Fakülte Görev Tanımı :     

 

Türkçe