Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Öğrenci İşleri Birimi)

 

 

ADI SOYADI  : Mehmet Emin AKINCI

UNVANI         : Şef

GÖREV YERİ : Öğrenci İşleri Birimi

DAHİLİ TEL   : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI  : Mehmet ÇOLAK

UNVANI         : Memur

GÖREV YERİ : Öğrenci İşleri Birimi

DAHİLİ TEL   : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI  : Arzu ERDUR

UNVANI         : Memur

GÖREV YERİ : Öğrenci İşleri Birimi

DAHİLİ TEL   : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI  : Abdulkadir ERTÜRK

UNVANI         : Memur

GÖREV YERİ : Öğrenci İşleri Birimi

DAHİLİ TEL   : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

 

Türkçe