Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Fakülte Sekreteri)

 

 

ADI SOYADI  : Hilmi YÜKSEL

UNVANI         : Fakülte Sekreteri

GÖREV YERİ : Fakülte Sekreteri

TEL               : +90 424 2122960

DAHİLİ TEL   : 4604

Fakülte Görev Tanımı :    

 

Türkçe