Diller

Üst Menu

User menu

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Dekan)

 

       Prof. Dr. Ahmet KAZEZ

       Dekan V.

Fakülte Görev Tanımı :    

 

Türkçe