Diller

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

             

Doç. Dr. İhsan ESEN

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  BRANŞI   : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

Fakülte Görev Tanımı :  

   

Türkçe