Diller

Program Yeterlilikleri

 

        Program Yeterlilikleri :

     Mezuniyet şartları dereceye yönelik kurallarla aynı şartları içerir. Tıp Doktoru ünvanı kazanmak için öğrencilerin öğrencilerin temel tıp ve klinik en az CC derecesi alarak başarılı olmaları ve son sene 12 ay süre ile intern doktor olarak çalışmaları gerekmektedir.

 

PY-1 Organizmanın normal yapı ve fonksiyonlarını özetleyebilir. 

PY-2 Hastalıkların patogenezini, klinik ve tanısal özelliklerini açıklayabilir.

PY-3 Hayatı tehdit eden acil hastalıkları tedavi edebilir ve gerektiğinde hasta transportunu sağlayabilir.

PY-4 Hastanın hikayesini alabilir ve genel sistem bazlı fizik muayenelerini yapabilir.

PY-5 Hastalıkları tanı ve tedavisi için gerekli temel tıbbi girişimleri uygulayabilir.

PY-6 Koruyucu hekimlik ve adli tıp uygulamalarını yerine getirebilir.

PY-7 Ulusal Sağlık Sistemi’nin yapılanmasını ve işleyişi hakkında genel bilgiler verebilir.

PY-8 Yasal sorumluluklarını sayabilir ve etik prensipleri tanımlayabilir.

PY-9 Toplumda sık görülen temel hastalıkların birinci basamak tedavilerini bilimsel verilere dayalı etkinliği yüksek yöntemlerle yapabilir.

PY-10 Disiplinler arası çatışmaların önlenmesi, uzlaşmanın sağlanması ve çözümlenmesi için diğer sağlık çalışanları ile birlikte uyum içinde ve etkin olarak çalışabilir.

PY-11 Hasta ve hasta yakınları ile kültürel farklılıkları göz önüne alarak karşılıklı anlayış, güven ve saygıya dayalı nitelikli bir mesleksel iletişim zemini oluşturabilir.

PY-12 Hizmet sunduğu toplumun ve bireylerin sağlıklılık durumunun geliştirilmesi için görev ve sorumluluk alanı çerçevesinde gereken tüm girişim ve uygulamaları yerine getirebilir.

 

Türkçe