Diller

Program Profili

 

             Program Profili

           Uluslar arası tıp alanındaki teknolojik ve bilimsel gelişmeler yüzyılımızda dinamik eğitim fırsatlarının oluşmasına neden olmuştur. Dünyadaki bilimsel gelişmelere parelel olarak Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi de gelişimini sürdürmektedir. Fakültemizin temel amacı mesleğinde başarılı, çalışkan, açık görüşlü ve bilimsel araştırmalara odaklı iyi karekterli hekimler yetiştirmektir. Öğrencilerimiz koruyucu hekimlik ve önemli bölgesel sağlık problemleri hakkında eğitimlerini tamamlamaktadırlar. Öğrencilerimizin teknik cihazları etkin biçimde kullanmaları amaçlanmaktadır. Öğrencilerimize etik yaklaşımlara uygun tutum geliştirmeleri konusunda eğitim verilmektedir. 

Türkçe