Diller

Yan Dal

        ARAŞTIRMA GÖREVLİLERİ

 

        Yandal ihtisas yapmaya hak kazanan adaylardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

        (Belgeler Tıp Fakültesi Personel İşlerine teslim edilecektir.)

        1. Dilekçe

        2. Kazandığına Dair Belge

        3. Uzmanlık Belgesi (Noter Tastikli)

        4. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

        5. Sağlık Kurulu Raporu

        6. 8 (Sekiz) Adet Fotoğraf

        7. Askerlik Durum Belgesi  

        8. Adli Sicil Belgesi

 

 

Türkçe