Diller

İlk Atama

      Araştırma Görevlileri

      Göreve başlayacak olanlardan istenen belgeler aşağıda belirtilmiştir.

      (Tıp Fakültesi personel işlerine belgeler teslim edilecektir.)

  1. Nüfus cüzdan fotokopisi

  2. 2 (iki) adet fotoğraf

  3. Naklen gelenlerden personel bildirim formu  

 

Türkçe