Diller

Üst Menu

User menu

İdari Kadro

               FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İDARİ PERSONEL

 

SOYADI

ADI

GÖREVİ

TELEFON

GÖREV YERİ

YÜKSEL

Hilmi

Fakülte Sekreteri

+904242122960

(4604)

Tıp Fakültesi

AKINCI

Mehmet Emin

Şef

4613

Öğrenci İşleri

SOYSAL

Mustafa

Tekniker

4617

Mali İşler

ÖVÜN

Sedat

Tekniker

4619

Teknik Birim

ERALAN

Nejdet

Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni

4627

Bilişim ve Sınav Değerlendirme Birimi

KARAKAŞ

Recai

Bilgisayar İşletmeni

4616

Personel İşleri

ÇELİKDEMİR 

Süreyya

Bilgisayar İşletmeni

1112

Cerrahi Tıp Bilimleri
Sekreteri

KAYA

Mehtap

Bilgisayar İşletmeni

1112

Dahili Tıp Bilimleri Sekreteri

ÖNAL

İbrahim

Bilgisayar İşletmeni

4670

Mali İşler

ÇOLAK

Mehmet

Memur

4613

Öğrenci İşleri

ERTÜRK

Abdulkadir

Memur

4678

Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

ÖZKILIÇ

Teslime

Bilgisayar İşletmeni

4612

Etik Kurul Sekreteri

KESKİN

Erol

Memur

4616

Personel İşleri

ÇAPAT

Pakize

Bilgisayar İşletmeni

4614

Evrak Kayıt /

Yazı İşleri

SAĞMAN

Yaşar

Memur

4613

Öğrenci İşleri

KILINÇ

Meliha

Şef

4615

Temel Tıp Bilimleri Sekreteri

BENLİ

Ceren

Bilgisayar

İşletmeni

4601

Dekan

Sekreteri

GİRİŞ

Mehmet

Memur

6447

Tıp Eğitimi

UGUR

Dilber

Hizmetli 

 

Kütüphane

 

Türkçe