Diller

Yönetim

                        

                    Prof. Dr. Metin Kaya GÜRGÖZE   

                    Dekan   

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 

                    Prof. Dr. Necip PİRİNÇÇİ    

                           Dekan Yardımcısı                       

                     (Mezuniyet Öncesi Eğitim Sorumlusu)  

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : Üroloji

                    Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI  

                           Dekan Yardımcısı                       

                     (Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu)  

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : Anatomi

                         Hilmi YÜKSEL 

      UNVANI : Fakülte Sekreteri
    KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
               TEL : +90 424 2122960
 DAHİLİ TEL : 4604 

 

 

Türkçe