Diller

Yönetim

                        

                    Prof. Dr. Mehmet YALNIZ                      

                    Dekan V.  

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : İç Hastalıkları 

                    Prof. Dr. Necip PİRİNÇCİ    

                           Dekan Yardımcısı                       

                     (Mezuniyet Öncesi Eğitim Sorumlusu)  

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : Üroloji

                    Prof. Dr. Fatih FIRDOLAŞ    

                           Dekan Yardımcısı                       

                     (Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu)  

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

   BRANŞI : Üroloji

                         Hilmi YÜKSEL 

      UNVANI : Fakülte Sekreteri
    KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi
               TEL : +90 424 2122960
 DAHİLİ TEL : 4604 

 

 

Türkçe