Diller

Misyon/Vizyon

 

MİSYONUMUZ

      Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Misyonu:

1- Bölgesel, ulusal ve evrensel ölçekte insanlığın ihtiyacı olan bilim dünyasına ait verilere katkıda bulunmak ve bilgi üretmektir. Kaliteli hekimlerin yanı sıra özgür düşünen, bilimsellikten taviz   vermeyen,   her   türlü   düşünce   ve   anlayışa   saygılı,   takım   ruhuna   uygun,   sosyal sorumluluklarını  bilen  bilim  adamları  yetiştirmek,  her  yıl  ulusal  ve  uluslararası  endekslerce taranan dergilerde fakülte öğretim elemanlarınca yayınlanan kişi başına düşen makale sayısını artırmak,

2- Toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda düşünen, tıbbi etik kurallardan ayrılmayan, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, üretici ve kaliteyi hedefleyen, asıl dayanağı ve asıl amacı yine insan ve insan sağlığı olan çağdaş, mesleğinde başarılı, yenilikçi ve yaratıcı hekimler yetiştirmek ve bu hekimlerin hizmet verdiği her yerde birer sağlık elçisi olmasını sağlamak,

3- Öğrencilerimizin eğitim-öğretim beklentilerini eksiksiz karşılamak amacıyla, eğitim- öğretimde son yenilikleri yakından takip eden, kendini sürekli yenileyen ve güncelleyen öğretim elemanlarına sahip olmak,

4- Fakülteye bağlı tüm akademik ve idari personelin bilimsel, psikolojik, sosyal ve kişisel gelişimi için uygun ortam ve koşulları sağlayan, rekabet ve motivasyonu sağlamaya yönelik girişimlerde bulunan, verimliliği artırmak için ideal iş ve çalışma ortamını hedefleyen yönetim kadrosuna sahip olmak,

5-  Sadece  tıp  eğitimi  sırasında  değil,  mezuniyet  sonrasında  da  hekimlerin  sürekli mesleksel  gelişimlerini  sağlamak,  gerek  öğrencilerden  gerekse  mezunlardan  geri  bildirimler alarak bunları gelecek eğitim politikalarına yansıtmak.

6- Eğitimsel ve bilimsel sürecin ayrılmaz parçası olan sağlık hizmetlerinde, koruyucu hekimliğe önem vermenin yanında; yeni teknolojiyle donatılmış tanı ve tedavi üniteleriyle, çağın gereklerine  uyan  ve  yenilikleri  takibeden  bir  yönetim  anlayışıyla  topluma  örnek  olabilecek nitelikli ve rekabet gücü bulunan bir kuruluş olmayı başarmaktır.

 

VİZYONUMUZ

    Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin Vizyonu:

1- Mezun ettiği tüm pratisyen hekim ve uzman hekimlerin kalitesini dünya standartları düzeyinde tutmak,

2- Mezun ettiği her öğrencinin bilimsel ve akademik kadrolarda rahatlıkla yer alabilecek donanımda olmasını sağlamak,

3- Lisans, lisansüstü, uzmanlık ve doktora eğitimlerinde tercih edilme önceliğinde ilk sıralarda yer almak,

4- Sadece ülkemizde değil, tüm dünyada kurumsal kimliğe sahip eğitimde çağın gerektirdiği altyapı imkanlarını yakalamış, üyelerinin bilimsel başarılarını yakından takip eden ve destekleyen aynı zamanda hizmet sunumunda ülke ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip uluslararası alanda adından söz ettiren bir kurum olmaktır.

Türkçe