Diller

Misyon/Vizyon

 

MİSYON     

       Bölgesel, ulusal ve evrensel bağlamda toplum sağlığını ve koruyucu hekimliği ön planda tutan, tıbbi etik kurallardan taviz vermeyen, kültürel olarak donanımlı, araştırıcı, üretici ve kaliteyi hedefleyen, asıl dayanağı ve amacı insan sağlığı ve bilim olan, çağdaş, mesleğinde başarılı, yenilikçi ve kaliteli hekimler yetiştirmenin yanısıra; özgür ve tarafsız düşünen, bilimsellikten taviz vermeyen, her türlü düşünce ve anlayışa saygılı, insanın insana şifa olması gerektiğini bilen, takım ruhuna uygun, sosyal sorumluluklarını bilen, bilim insanı ruhuna sahip hekimler yetiştirmek ve bu hekimlerin hizmet verdiği her yerde birer sağlık elçisi olmasını sağlamak, sadece tıp eğitimi sırasında değil, mezuniyet sonrasında da hekimlerin sürekli mesleksel gelişimlerini sağlamaktır.

 

VİZYON

       Ulusal ve uluslararası standartların üzerinde, bilimsel ve akademik kadrolarda yer alacak pratisyen ve uzman hekimler yetiştiren, tıp eğitiminde ilk sıralarda tercih edilen, tıp eğitiminde günümüzün gerektirdiği altyapı imkanlarını yakalamış, bilimsel başarıları yakından takip eden ve destekleyen, aynı zamanda hizmet sunumunda ülke ihtiyaçlarını karşılamakla yetinmeyip uluslararası alanda adından söz ettirmeyi hedefleyen bir kurum olmaktır.

 

Türkçe