Diller

Tarihçe

     Fakültemiz 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu yayımından sonra Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı hakkında düzenlenen 41 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 31 nci maddesi (a) bendine göre 1983-1984 öğretim yılında 106 öğrenci ile Elazığ’da eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Aynı dönemde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı ile yapılan protokol ile yaklaşık 200 yataklı Doğum Hastanesi Fırat Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne dönüştürülerek Fakültemiz eğitim ve öğretim hizmetlerine tahsis edilmiştir.

         01.11.1985 tarihinde başlayan Fakültemiz Öğretim binası inşası kısmen 31.12.1995 tarihinde tamamlanmış; Dekanlık, idari personel ve Temel Tıp Bilimleri öğretim elemanlarının bir kısmı  bu  binaya  taşınarak  öğrencilerimiz  1995-1996  öğretim  yılından  itibaren  yeni  binada bulunan amfi, dershane ve laboratuvarlarda eğitim öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

        26.12.2011 tarihine kadar yapılan ilave ünitelerle 19.000 m2 net kullanım alanına ulaşılarak Tıp Fakültesi Dekanlığı, Temel Bilimler binası ve Fakültemiz öğrencilerinin eğitim gördükleri teorik ve uygulama alanları yeterli seviyeye gelmiş bulunmaktadır. Son düzenleme ile Fakültemizde bir adet 400 kişilik konferans salonu, altı adet 142 kişilik amfi, dört adet öğrenci ve mikroskop Laboratuvarı, seminer odaları, anabilim dalı araştırma Laboratuvarları, akademik ve idari personel büroları, yönetim kurulu odası, toplantı salonu ve kantini ile fonksiyonel bir yapı tesis edilmiştir. Ayrıca 2003 yılında başlatılan çevre düzenlemesi ve spor kompleksi 2013 yılında tadilatı yapılarak mesai saatleri içerisinde öğrenci ve personelimizin ücretsiz kullanımına sunulmuştur.

        24.12.1984 tarihinde Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığından devralınan Doğum Hastanesi 21.03.2005 tarihinde protokol ile iade edilmiş olup, Üniversitemiz kampüs alanı içinde inşası devam eden Fırat Üniversitesi Hastanesinin 100.500 m2’lik kısmı tamamlanarak 980 yatak kapasitesi ve poliklinik hizmetleri hizmete sunulmuştur.

        Fakültemiz hali hazırda bünyesindeki 3 Bölüm, 45 Anabilim Dalı, 39 Bilim Dalı ile eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir.

 

Türkçe