Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Ders Kurulu Başkanı ve Yardımcısı)

 

 

Ders Kurulu Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :   

 

Ders Kurulu Başkan Yardımcısı

Fakülte Görev Tanımı :   

 

Türkçe