Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Bölüm Sekreterleri)

 

 
 

ADI SOYADI    : 

UNVANI           : Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Sekreteri

BAĞLI BİRİMİ : Fakülte Sekreterliği

DAHİLİ TEL     : 1112

Fakülte Görev Tanımı :     

 

ADI SOYADI    : 

UNVANI           : Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Sekreteri

BAĞLI BİRİMİ : Fakülte Sekreterliği

DAHİLİ TEL     : 1112

Fakülte Görev Tanımı :     

 

ADI SOYADI    : Meliha KILINÇ

UNVANI           : Temel Tıp Bilimleri Bölümü Sekreteri

BAĞLI BİRİMİ : Fakülte Sekreterliği

DAHİLİ TEL     : 4614

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI    : Ahmet TOKER

UNVANI           : Anabilim Dalı Sekreteri

BAĞLI BİRİMİ : Destek Hizmetleri Şefliği

DAHİLİ TEL     : 6429

Fakülte Görev Tanımı :     

 

 

Türkçe