Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Taşınır Kayıt ve Kontrol Birimi)

 

 

ADI SOYADI    : Abdulkadir ERTÜRK

UNVANI           : Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisi

BAĞLI BİRİMİ : Mali İşler Şefliği

DAHİLİ TEL     : 4613

Fakülte Görev Tanımı :     

 

 

 

Türkçe