Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları Mali İşler (Satın Alma)

 

ADI SOYADI    : Mustafa SOYSAL

UNVANI           : Mali İşler Şefi

BAĞLI BİRİMİ : Fakülte Sekreterliği

DAHİLİ TEL     : 4617

Fakülte Görev Tanımı :      

 

Türkçe