Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları Mali İşler (Muhasebe-Tahakkuk)

 

 

ADI SOYADI    : Mustafa SOYSAL

UNVANI           : Mali İşler Şefi

BAĞLI BİRİMİ : Fakülte Sekreterliği

DAHİLİ TEL     : 4617

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI    : Hakan ÇELİK

UNVANI           : Mali İşler Memuru

BAĞLI BİRİMİ : Mali İşler Şefliği

DAHİLİ TEL     : 4670

Fakülte Görev Tanımı :     

ADI SOYADI    : Ceren BENLİ

UNVANI           : Mali İşler Memuru

BAĞLI BİRİMİ : Mali İşler Şefliği

DAHİLİ TEL     : 4670

Fakülte Görev Tanımı :     

 

Türkçe