Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Bölüm Başkanları)

 

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ BÖLÜM, ANABİLİM DALI VE BİLİM DALI BAŞKANLARI

 

Prof. Dr. Sinan CANPOLAT

Temel Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :  

Prof. Dr. Emir DÖNDER

Dahili Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :   

Prof. Dr. İrfan KAYGUSUZ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölüm Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :   

 

Anabilim Dalı Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :   

 

Bilim Dalı Başkanı

Fakülte Görev Tanımı :   

 

Türkçe