Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Fakülte Sekreteri)

 

 

ADI SOYADI    : Hilmi YÜKSEL

UNVANI           : Fakülte Sekreteri

BAĞLI BİRİMİ : Dekanlık

TEL                  : +90 424 2122960

DAHİLİ TEL     : 4604

Fakülte Görev Tanımı :    

 

Türkçe