Diller

F.Ü. Tıp Fakültesi Görev Tanımları (Dekan Yardımcısı)

 

       Prof. Dr. Necip PİRİNÇCİ 

       Dekan Yardımcısı

       (Mezuniyet Öncesi Eğitim Sorumlusu)

Fakülte Görev Tanımı :     

       Prof. Dr. Ahmet KAVAKLI

       Dekan Yardımcısı 

       (Mezuniyet Sonrası Eğitim Sorumlusu)

Fakülte Görev Tanımı :     

 

Türkçe