Diller

Bölüm Başkanı ve AKTS Koordinatörü

             

Dr. Öğr. Üyesi Sait ÖZTÜRK

KURUMU : Fırat Üniversitesi Tıp Fakültesi

  BRANŞI   : Beyin ve Sinir Hastalıkları 

Fakülte Görev Tanımı :  

   

Türkçe