Languages

Faculty of Medicine Workflow Diagrams--

 

 

Cerrahi Tıp Bilimleri İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Dahili Tıp Bilimleri İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Temel Tıp Bilimleri İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Personel Birimi İş Akış Şeması

İş Akış Şeması-1  :  

Personel Birimi İş Akış Şeması

İş Akış Şeması-2  :  

Personel Birimi İş Akış Şeması

İş Akış Şeması-3  :  

Personel Birimi İş Akış Şeması

İş Akış Şeması-4  :  

Öğrenci İşleri İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Evrak Kayıt - Yazı İşleri İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Mali İşler İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Taşınır Kontrol Birimi İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Teknik Birim İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Etik Kurul İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Tıp Fakültesi Organizasyon İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

Tıp Fakültesi Sınav Değerlendirme İş Akış Şeması

İş Akış Şeması     :  

 

 

 

 

English