Languages

Faculty of Medicine Process Flowcharts (Financial Affairs - Purchasing)

 

 

  Satın Alma Süreç Akış Şemaları   

 

  İhale Onay Belgesi  

 

  Doğrudan Temin Onay Belgesi  

 

  İstek Talep Formu  

 

  Kredi Talepnamesi  

 

  Mal Alım Muayene Tutanağı  

 

 

 

 

English